بایگانی برچسب

تحقیقات مجلس

لایحه تجارت زمینه‌ساز آشفتگی در فعالیت‌های تجاری کشور خواهد شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: لایحه تجارت ساختارهای تجاری کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد و بسیاری از قوانین تجاری مادر، به وسیله آن نقض خواهند شد تا جایی که این لایحه زمینه‌ساز آشفتگی بسیار در حوزه تجارت خواهد شد. …

سیاست‌های آموزشی شرایط کرونا متناسب با شرایط هر منطقه باشد

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اشاره به مشکلات بر سر راه استفاده دانش آموزان از سامانه شاد تاکید کرد: سیاست‌های آموزشی شرایط کرونا متناسب با شرایط همان منطقه اتخاذ شود. به گزارش روزانه نیوز مهرداد ویس کرمی ،…