محسنی اژه‌ای
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد:

معرفی بسترهای فسادزا در کشور از سوی رئیس دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه با تأکید حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه ...