Browsing Tag

فیزیکی

بیمارستان‌ها در انتظار تخت خالی برای بستری

هیچ‌گاه وضعیت بیماری به افتضاحی شرایط فعلی نبوده است،  در حال حاضر بیمار در بیمارستان‌ها در انتظار تخت خالی برای بستری است. بنابراین باید شرایط را مورد توجه قرار دهیم. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از دکتر مینو محرز به نظر من از خیلی وقت…