Browsing Tag

قابلیت اتصال

میزان تندی فلفل ها و خوراکی با قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند

میزان تندی فلفل ها و خوراکی های خشک و تند و آتشین توسط یک حسگر جدید با قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند را  می توان نشان داد. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از نیو اطلس، با توجه به اینکه تحمل همه نسبت به خوراکی های تند، یکسان نیست، خوب…