Browsing Tag

قاتلان شهید سلیمانی

وزیر دفاع: حق تعقیب قاتلان شهید سلیمانی به قوت خود باقی است

وزیر دفاع با بیان اینکه هدف دشمن از ترور شهید سلیمانی جلوگیری از تحقیر بیشترآمریکا در منطقه بود، گفت: حق تعقیب قاتلین شهید سلیمانی به قوت خود باقیست و این لرزه همواره بر تن جنایتکاران خواهد ماند. به گزارش روزانه نیوز…