Browsing Tag

قاضی زاده

ابزار رسانه‌ای وسیله انتقام‌جویی نیست

مسئله‌ای که امروز آن را فراموش کرده‌ایم این است که وسایل ارتباطی نوینی که در اختیار انسان قرار گرفته یک ابزار هستند نه اسباب انتقام جویی. روزهایی که گذشت برای فعالان حوزه رسانه، علاوه بر اخبار روزمره و همیشگی از یک جهت قابل توجه بود.…