Browsing Tag

قانون بین‌المللی

آمریکا در صورت زورگویی در موضوع مکانیسم ماشه ضربه سهمگین می‌خورد

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: آمریکا اگر می‌خواهد در موضوع مکانیسم ماشه با وجود خروجش از برجام، آن تفکر سلطه‌‌گرانه و زورگویانه‌ای را که همیشه داشته در پیش بگیرد، در این جدال، ضربه سهمگین می‌خورد. به گزارش روزانه نیوز علی…