Browsing Tag

قانون نظارت

نوشتن توصیه‌نامه وام از سوی نمایندگان برای بستگانشان ممنوع می شود

سخنگوی کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس گفـت:‌ با مصوبه کمسیون آئین‌نامه صدور توصیه‌نامه از سوی نمایندگان برای خود و بستگان درجه یک‌شان برای گرفتن تسهیلات و یا استخدام و امثال این موارد ممنوع شد. به گزارش روزانه نیوز سمیه محمودی نماینده…