Browsing Tag

قبض دیجیتال

اولین قبض دیجیتال برق صادر شد

شرکت توانیر از این پس در راستای تحقق اهداف خود در طرح برق امید، نسبت به صدور قبض جدید برق با عنون قبض دیجیتال در سامانه برق من اقدام خواهد کرد. به گزارش روزانه نیوز شرکت توانیر در راستا اهداف مورد نظر خود در طرح برق امید نسبت به…