Browsing Tag

قدرت بزرگ اقتصادی

رویارویی اقتصادی چین و آمریکا به این زودی تمام نمی شود

تضاد منافع بین چین وآمریکا به ویژه اینکه رشد اقتصادی چین بسیار به رشد بزرگترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا نزدیک شده باعث رویا رویی اقتصادی آنها شده و فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا می شود این روند ادامه خواهد یافت. به گزارش…