Browsing Tag

قراردادهای پنهان

لزوم ساماندهی قراردادهای داخلی و خارجی در ورزش ایران

شاهد اضافه شدن قراردادهای پنهان به قراردادهای اصلی بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی در ایران هستیم، بر لزوم نظارت هرچه بیشتر از سوی تمامی دستگاه‌های ذی صلاح تاکید کرد. به گزارش روزانه نیوز ، مرتضی فلاح در مورد آخرین برنامه‌های وزارت…