Browsing Tag

قطعات سنگ

تصویر سردار شهید سلیمانی با بیست هزار قطعه سنگ آماده شد

یک جوان مهاجر افغانستانی تصویری از سردار شهید سلیمانی با بیست هزار قطعه سنگ از ١٥ نوع آماده کرده است. به گزارش روزانه نیوز اسماعیل علوی متولد ١٣٧٤، جوان مهاجر افغانستانی است که از ١٥ سالگی در کنار کارگری به کارهای…