Browsing Tag

قفس

احتمال اقدام باغ وحش ارم به جفت‌گیری باعث مرگ ماده ببر شده است!

تلف شدن ماده ببر سفید باغ وحش ارم بر اثر نزاع با ببر بنگال نر این باغ‌ وحش گمانه‌زنی‌های زیادی درباره علت مرگ این ببر شده است. جای تعجب دارد که باغ وحش ارم اعلام کرده است که ببر نر حصار بین دو قفس را شکسته و به ماده ببر سفید حمله کرده است.…