Browsing Tag

قیمت مرغ باز هم افزایش یافت

قیمت مرغ باز هم افزایش یافت/ سرکوب نرخ منجر به بحران می‌شود

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ به ١٩ هزار تومان رسیده است، گفت: عدم تامین نهاده و سرکوب قیمت از سوی دولت منجر به بحران در روزهای آینده می شود. به گزارش روزانه نیوز، حبیب اسدالله نژاد از افزایش هزار تومانی…