Browsing Tag

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی

باقیمانده سهام دولت در سه بانک در قالب دارا سوم عرضه می‌شود

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا سوم به مردم ارائه می‌شود. به گزارش روزانه نیوز عباس معمارنژاد  در مورد اینکه آیا قرار است باقیمانده سهام…