Browsing Tag

معاون وزارت اقتصاد و گردشگری گرجستان

عضویت ایران در دو کمیته تاثیرگذار سازمان جهانی گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در تشریح دستاوردهای حضور در صد و دوازدهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهان گردشگری به عضویت ایران در دو کمیته آموزش و تنظیم مقررات اعضای وابسته اشاره کرد. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از ولی تیموری در خصوص…