بایگانی برچسب

پادگان سرپل ذهاب

دیداری که به قیامت موکول شد

درست زمانی که از تهران دستوری مبنی بر تخلیه پادگان سرپل ذهاب و از بین بردن مهمات داده شده بود تا مبادا انبار مهمات به دست دشمن بیفتد حمیدرضا دستور رسیده را نادیده گرفت و اعلام کرد: «هر کس می‌خواهد از این پادگان برود، برود. اما هیچ کس حق…