بایگانی برچسب

پارتمان‌های نفتی

نفت گم شده، پول‌های گم شده

به گزارش روزانه نیوز ، بر مبنای این گزارش روسای دپارتمان‌های نفتی شرکت ملی حجم زیادی از نفت را به‌صورت شخصی معامله می‌کردند و این معاملات تنها به دلیل نبودن زیرساخت مناسب برای نظارت بر عملکرد افراد در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در لیبی…