بایگانی برچسب

پارک‌های علم و فناوری

ضرورت وجود یک پارک جامع در هر استان/باید رئیس هر پارک به استاندار فناوری تبدیل شود

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر لزوم گسترش پارک‌های علم و فناوری استانی در کشور گفت: سیاست این است که در هر استان یک پارک جامع داشته باشیم و باید در جهتی حرکت کنیم که رئیس پارک استان به استاندار فناوری…