بایگانی برچسب

پاریس

فرانسه درباره مدل آزادی بیان خود عذرخواهی نمی کند

وزیر مشاور در امور اروپای فرانسه در مصاحبه ای گفت که پاریس بخاطر نحوه آزادی بیان در این کشور عذرخواهی نخواهد کرد. به گزارش روزانه نیوز ، وزیر مشاور در امور اروپای فرانسه گفت که پاریس بخاطر نحوه آزادی بیان در این…