بایگانی برچسب

پاساژها

تجمع در مراکز خرید جای تاسف دارد ؛تعزیرات برخورد کند

درباره تجمعاتی که در برخی پاساژها و حراجی ها برگزار شده است، برگزاری هیچ نوع تجمعی در مراکز خرید یا هر مکان دیگری در شرایط حال حاضر شیوع ویروس کرونا، نه تنها مورد تایید وزارت بهداشت نیست، بلکه بروز چنین اتفاقاتی جای تاسف فراوانی دارد. به…