بایگانی برچسب

پاساژگردیها

پاساژگردیها مردم در پی تعطیلی جاده ها، پارکها و خیابانها شلوغ

با تجمع مخالف هستیم اما این به معنای آن نیست که ادارات را تعطیل کنیم از سوی دیگر مردم شردع به پاساژ گردی و خرید کنند و یا مسافرت های جاده‌ای را منع کنیم و از سوی دیگر مردم به مسافرت‌های درون شهری روی بیاورند. به گزارش روزانه نیوز ، معاون…