بایگانی برچسب

پالایشگاهی گاز

رئیس کمیته اصل ۴۴کمیسیون جهش تولید گفت:واگذاری های توافقی کاملا حذف شود

رئیس کمیته اصل 44کمیسیون جهش تولید گفت: بر اساس تصمیات اخذ شده در کمیته مقرر شد به علت جلوگیری از تبعات منفی بعدی، واگذاری های توافقی کاملا حذف شود. به گزارش  روزانه نیوز  جعفر قادری رییس کمیته اصل ۴۴ کمیسیون جهش تولید در مجلس…