بایگانی برچسب

پایان‌نامه

فراخوان جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی منتشر شد

فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی با تأکید بیشتر بر توجه به نیازهای کشور منتشر شد. به گزارش روزانه نیوز به نقل از جهاد دانشگاهی، فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی از سوی سازمان انتشارات…

سهمیه‌بندی پایان‌نامه برای اساتید صحیح نیست

دست دانشجو برای انتخاب استاد و موضوع باز باشد و نباید برای اساتید سهمیه پایان‌نامه تعیین کرد،شرایط باید به گونه‌ای باشد که افرادی که استعداد بیشتر و ایده‌های نو بیشتری دارند، با دانشجو هم امکان تعامل بیشتری داشته باشند. به گزارش روزانه…