بایگانی برچسب

پایان کرونا

تراکتوری‌ها تا پایان کرونا در ورزشگاه اختصاصی میزبان حریفان هستند

 سرمربی تراکتورقطعاً هواداران تراکتور علاوه بر ایران، در خارج از کشور هم حضور دارند. من در محله ترک‌ها بزرگ شدم و هر روز زبان ترکی را تمرین می کنم تا بتوانم نصف صحبت‌هایم را به این زبان شیرین انجام بدهم. به گزارش روزانه نیوز و…