بایگانی برچسب

پایلوت

طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در تهران

توسعه طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در تهران با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این طرح در منطقه ۲ به صورت پایلوت اجرایی شد. به گزارش روزانه نیوزو به نقل از وحید سرلک گفت: توسعه طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در تهران با…