بایگانی برچسب

پایگاه‌های بسیج

تربیت و آشنایی با مبانی دینی و معرفتی از نکات اساسی در پایگاه‌های بسیج است

فرمانده سپاه ناحیه همدان با بیان اینکه نکته اساسی و اولیه در پایگاه‌های بسیج تربیت و آشنایی با مبانی دینی و معرفتی است، گفت: ما باید حوزه دانشی خود را تقویت کنیم و منویات مقام معظم رهبری را در عرصه‌های معرفتی و تربیتی سرلوحه امور قرار دهیم.