بایگانی برچسب

پدافند

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام وصول شد

عضو هیئت رئیسه مجلس طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را اعلام وصول کرد به گزارش روزانه نیوز سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه  علنی امروز پارلمان موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:…