بایگانی برچسب

پرخاشگر

آسیب‌هایی که والدینِ سمی به فرزندشان وارد می‌کنند

برخی از والدین با رفتارهای سمی و اشتباه خود موجب می‌شوند که کودک‌شان به فردی سرخورده و با اعتماد بنفس پایین تبدیل شود. رابطه کمتر کسی با والدین خودش یا همسرش کامل و بدون نقص است. اگر خوش‌شانس باشید، در بیشتر مواقع رابطه خوبی با…