بایگانی برچسب

پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران

بانک مرکزی و وزارت راه بسته جامعی برای تامین مالی بخش مسکن تدوین کنند

معاون اول رییس جمهوری از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خواست ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری امروز…