بایگانی برچسب

پرداخت تسهیلات کرونا به سه گروه از بنگاه ها

چهاربسته حمایتی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

"پرداخت تسهیلات"،"بیمه بیکاری"،"مشوق بیمه کارفرمایی" و "یارانه دستمزد" چهار بسته حمایتی دولت بوده که به دنبال شیوع کرونا از اسفند سال گذشته تاکنون در قالب آنها حمایت از کسب‌وکارها صورت گرفته است. به گزارش روزانه نیوز، مطالعه ۵۴ کشور جهان…