بایگانی برچسب

پرداخت منابع ارزی به کرونا

ماجرای پرداخت منابع ارزی به کرونا و پولی که وزیر برگشت زد

از زمان صدور مجوز برای اختصاص یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی به هزینه‌های کرونا و وزارت بهداشت تاکنون معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو به صورت تدریجی پرداخت شده که ۶۰ میلیون یوروی آخر طی روزهای گذشته به خزانه واریز شده است. به گزارش…