بایگانی برچسب

پروستاتکتومی

بی اختیاری ادرار به دنبال جراحی سرطان پروستاتکتومی

بررسی میزان شیوع بی‌اختیاری ادرار پس از جراحی رادیکال پروستاتکتومی در ایران و عوامل موثر بر آن"، میزان نرخ کلی بی اختیاری ادرار به دنبال جراحی سرطان پروستاتکتومی حدود 10 درصد است. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از عضو هیات علمی مرکز…