بایگانی برچسب

پروسه سیستماتیک

هیچ‌گونه دارویی از ایران به عراق صادر نشده است

 معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر کشف صدها هزار دلار داروی قاچاق از ایران، گفت: طبق بررسی‌ها، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای رسمی کشور انجام نشده است. به گزارش  روزانه…