بایگانی برچسب

پرونده‌‌های کارت بازرگانی

واردات با کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف ۹۰ برابر کارت‌های تمدیدی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: مطابق برخی آمارها، کارت‌‌های بازرگانی یک سال مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر کارت‌هایی که تمدید می‌شوند، واردات انجام می‌دهند. به گزارش  روزانه نیوز ، مرکز پژوهش های مجلس شورای…