بایگانی برچسب

پرونده بانک سرمایه

محمد امامی در دادگاه: ظلم بزرگی در حق بازیگران سریال شهرزاد شد

محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه، در دادگاه گفت: از ظلم بزرگی که در حق بازیگران شریف سریال شهرزاد شد و از آنها به دلیل همه توهین‌هایی که به خاطر من صورت گرفته بود، با تمام وجود عذرخواهی می‌کنم. …