بایگانی برچسب

پروژه اسکان کارگری

سپردن اجرای پروژه‌های محله‌ای به مناطق به تسریع عملیات کمک می‌کند

شهردار تهران سپردن پروژهای عمرانی به مدیران مناطق را انگیزه بخش عنوان کرد و گفت: مناطق برای بهره برداری از پروژه های عمرانی انگیزه شان بیشتر است و این مساله به سرعت عمل بیشتر کمک می کند به گزارش روزانه نیوز، پیروز حناچی در آئین بهره…