بایگانی برچسب

پروژه زنجیره تولید و توسعه

طرح جامع پروپیلن فاقد مطالعات فنی-اقتصادی است/خطر تکرار تجربه شکست‌خورده خط اتیلن غرب

رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی گفت: در طرح پروپیلن امکان جذب و مصرف تمام پروپیلن انتقالی و زنجیره‌های تکمیلی آن در مناطق مشخص شده وجود ندارد و محصولات تولیدی در آن مناطق با هزینه‌های قابل توجهی به مبادی صادراتی منتقل می‌شود. به گزارش…