بایگانی برچسب

پروژه های جدید

تضادهای پر معنا در آرمان های شهرداری و شورای شهر

با وجود اینکه شهرداری بارها اعلام کرده که چند هزار نیروی مازاد دارد، می خواهد تعدادی دیگر از نیروهای بیکار را از طریق آزمون استخدام کند! همین مساله باعث شده تا عده ای، این اقدام شهرداری را تلاشی برای خوش خدمتی به همفکران سیاسی و سهم خواهی…