بایگانی برچسب

پساکرونا

ترویج آموزش مجازی” فرصت خوب آموزش عالی برای دوران پساکرونا

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی عملکرد کلی آموزش عالی در دوران کرونا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید با حفظ شرایط و بکارگیری روش‌های نوین، برای بهبود فضای آموزش عالی در این دوران تلاش کنیم. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از دکتر حامد…