بایگانی برچسب

پست استان گلستان

مدیر کل پست استان گلستان : متولی نصب صندوق پستی، پست نبود

تمام دنیا برای ارائه خدمات پستی به شهروندان از طریق صندوق های پستی که در ورودی درب منازل نصب شده استفاده می شود و اینکه در ایران نیز این امکان در طی چند سال گذشته استارتش توسط بخش خصوصی کلید خورد اما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت های لازم…