بایگانی برچسب

پس‌لرزه

بیشترین تعداد زمین‌لرزه‌های هفته گذشته در کشور

زلزله‌های هفته گذشته نشان می‌دهد که بیشترین تعداد زمین‌لرزه‌ها در استان کرمان بوده است به گونه‌ای که در کشیت علاوه بر زلزله‌ای به بزرگای چهار، زمین‌لرزه ۳.۲ و ۳.۱ رخ داد.  فاریاب زلزله ۲.۸، جیرفت زلزله ۲.۵، سیرچ زلزله ۲.۷، راور زلزله ۳،…