بایگانی برچسب

پلاس

نرخ پالایش نفت آمریکا پایین‌تر از سطح معمول است

پالایشگاه های نفت آمریکا نرخ پالایش خود را پایین‌تر از سطح معمول نگه داشته اند. کل محصولات نفتی که هفته گذشته وارد بازار آمریکا شد، 4 درصد کمتر از میانگین 5 ساله بود و میزان نفت خام پالایش شده تقریبا 17 درصد پایین تر از میانگین 5 سال قرار…