بایگانی برچسب

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

برای دریافت وام یک میلیون تومانی نیازی به نام نویسی و مراجعه حضوری نیست

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان گفت: برای دریافت وام یک میلیون تومانی در قالب تسهلات بانکی حمایتی کرونا ویژه یارانه بگیران، نیازی به نام نویسی در هیچ وب‌سایتی یا مراجعه حضوری به بانک یا سازمان‌های دولتی نیست.