بایگانی برچسب

پمپ هوا

لزوم هزینه اعتبارات اطفای حریق جنگل‌ها برای شناسایی انگیزه انسانی ایجاد آتش سوزی

درپی موافقت هیئت وزیران با تخصیص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان جنگل‌ها و مراتع به‌منظور تامین امکانات، تجهیزات و سایر هزینه‌های ضروری برای اطفای حریق، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن بیان اینکه در لزوم هزینه اعتبار تخصیص…