بایگانی برچسب

پناهندگان

کمک‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کافی نیست

 مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بر تسریع روند بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستان تاکید کرد و گفت: اگرچه تلاش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درخصوص جذب اعتبارات بین‌المللی برای رفع چالش‌های پیشروی کشورهای میزبان…