بایگانی برچسب

پنجره‌های نقل و انتقالاتی

ترکیب بارسلونا در صورتی که مدیریت در نقل و انتقالات موفق بود

در سال‌های اخیر مدیریت بارسلونا در پنجره‌های نقل و انتقالاتی نشان داده که در خرید ستاره‌های بزرگ ناتوان است. به گزارش روزانه نیوز، موضوع عزل مدیریت بارسلونا به خبر اول این باشگاه بدل شده است. جایی که بیش از 16 هزار امضا برای برکناری او…