بایگانی برچسب

پنج اولویت

اعتیاد و حاشیه‌نشینی جزء پنج اولویت آسیب‌های اجتماعی کشور

ایران کشوری است که در کنار دو کشور بزرگ تولیدکننده مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان قرار دارد. انتظار این بود که برای بودجه سال ۱۴۰۰ هم به موضوع مواد مخدر و هم به موضوع حاشیه‌نشینی با رویکرد اجتماعی توجه بیشتری می‌شد. به گزارش روزانه…