بایگانی برچسب

پژوهشگاه دفاع مقدس

نهضت خاطره گویی با بازگویی حقایق با تحریف دفاع مقدس مقابله کند

 معاون هماهنگ کننده پژوهشگاه دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی با بیان اینکه نهضت خاطره‌گویی با بازگویی حقایق با تحریف دفاع مقدس مقابله کند، گفت: بیان حقایق دفاع مقدس روحیه امید، نشاط و قوت به جوانان می‌دهد که اگر ما روی پا و اتکای خودمان بایستیم…