بایگانی برچسب

پیام‌آور خداوند

آخرین پیامبر خدا بودن دقیقا به چه معنا است؟

رحیم پور ازغدی گفت: وحدت مذاهب اسلامی، آرمان ماست، نه از سر شک و نسبی‌گرایی، نه از باب عوام‌فریبی، و نه انکار آنچه بر اهل‌بیت(ع) او رفت، بلکه از سر آگاهی بر اصلی‌ترین اولویت که امت‌سازی، دفاع از حقوق مسلمانان از هر مذهب و در برابر هر تهدید…